Samarbetsgrupper till JOTA-JOTI Sverige

Följande föreningar eller kårer är officiella samarbetsgrupper till JOTA-JOTI i Sverige.

SCØUT – RadioScouter i Stockholm