Amatörradion

Amatörradion är en del av det moderna samhället, och startpunkten för då JOTA, nu JOTA-JOTI.
Här är en kort film av SSA (Svenska Sändareamatörer) om amatörradion och bland annat dess roll i vårt samhälle – Amatörradio i den nya tiden.