Infobrev utskickat!

Nu har ett infobrev gått ut till alla stationer som är anmälda. I infobrevet finns detaljer om invigning, nordiska jota pusslet, JID, incheckning med mera. Vid frågor, kontakta oss här eller via mail på jota-joti@scouterna.se

Saknar du infobrev?
Vänligen maila ovan adress så ska vi lösa detta snarast. Tyvärr har det varit problem med registreringar och databaser i år. Något som vi kommer se över grundligt till nästa gång.