Informationsbrev JOTA-JOTI 2018

Då har årets informationsbrev skickats ut till de stationer som har anmält sig.
Saknar du informationsbrevet eller har frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss genom jota-joti@scouterna.se