Jota Puzzle 2015

Årets Jota Puzzles’ problem är baserat på morsekod, där kodgrupper skall bytas mellan stationerna för att sedan pusslas ihop och dechiffreras till ett meddelande.
Koder mailas ut till alla stationer strax innan Jota-Joti, och i samband med detta läggs dokumentation upp här på hemsidan.