Om IRC

Första frågan de flesta ställer sig är nog, vad är IRC? Jo, IRC betyder Internet Relay Chat och är ett sätt att komunicera med andra personer som är uppkoplade på internet. Detta sker nästan i realtid då det oftast tar mindre än 1 sekund innan det man skrivit når en person på andra sidan jorden. Det som skiljer IRC mot att prata i telefon är (förutom att man skriver istället för att prata) är att man kan kommunicera med flera personer samtidigt i något som man kallar ”kanaler” (eng: channels).

Första IRC servern skapades av Jarkko Oikarinen när han jobbade som systemadministratör för en datortillverkaren Sun på universitetet i Uleåborg (Finland) under sommaren 1988. Från början var det ungefär 10 stycken användare på servern, och då fick man för sig att koppla samman flera servrar i finnland, och detta medförde att man Jarkko var tvungen att skriva om servern så man kunde ha flera servrar ihopkoplade istället för att alla användare skulle behöva ansluta till alla servrar för att kunna prata med olika personer på olika ställen. I dagsläget är det över 1 miljon människor runt om i världen på lite över 4 000 servrar. Det skulle i dagsläget inte gå att kopla ihop alla dessa servrar i ett enda nät av servrar, så därför finns det över 400 olika nät där servrarna är ihopkoplade. De 5 största näten har tillsammans ungefär hälften av alla användare.

Scoutlink, som är det nätverket av servrar som endast är avsett för scouter, är i sammanhanget ett mycket litet nät. Dock så brukar antalet personer som använder det under JOTI vara betydligt mycket fler än under resten av året.

För att komma ut på irc så behöver man ett speciellt program som man kallar för irc klient. Kör man Windows så är mIRC den vanligaste och kör man Mac så kan man testa IRCle. För att ladda hem programmen kan du gå till vår programsida.

Gemensamt för i stort sätt alla IRC klienter är att de lite inställningar man måste göra för att kunna chata med andra personer.

IRC-server: adressen till den servern man vill ansluta sig till, i detta fallet förslagsvis irc.scoutlink.net .

Port: 6667

Nickname: Det smeknamn du vill ha, max 9 tecken långt och kan bara innehålla de engelska bokstäverna samt siffror och några specialtecken (’_’, ’|’, ’[’, ’]’ bl.a.).

Realname: Egentligen avsett för ditt riktiga namn, men det är vedertaget att man skriver andra saker här, tex sitt förnamn och vart man kommer ifrån.
Lämna aldrig ut dina personuppgifter (så som hela namnet) till personer du inte känner!

När man har lyckats kopla upp sig på IRC så finns det många kommandon som man bör känna till.

/list
/join
/me
/msg