Vanliga IRC-kommandon

(Bra att känna till / kunna)

Detta är en lista på vanliga irc-kommandon som är bra att känna till, men inte nödvändiga. Det som står inom {är saker som måste skrivas} för att det ska fungera, medan det som står inom [frivilligt kommando].

/away {frånvaro medelande} – Om man skriver ett medelande till dig får man ett svar att du inte är närvarande, samt det medelande du skrev
/away – Återställer awaymedelandet till nolll
/clear – Tömmer all text i fönstret, vilket gör att man inte ser vad som sagts i kanalen
/clearall – Tömmer all text ur alla kanaler
/ctcp {chattare} {ping|finger|version|time|userinfo|clientinfo} ping – Kollar hur lång fördröjning du har mellan dig och den andra chattaren
finger – Visar antingen mailaddress eller inställt medelande
version – Visar vad den andra chattaren har för version av IRC-klient
/time – Vad är klockan hos din kompis?
/closemsg {chattare} – Stänger medelandefönstret som du har öppet till den chattaren.
/dcc send {chattare} {fil1} {fil2} {fil3} …. {filN} – Skickar de filer du valt till chattaren.
/dcc chat {chattare} – Öppnar ett dcc fönster och skickar en förfrågan till den andra chattaren om han vill prata PRIVAT med dig. (obs funkar inte alltid om man är bakom brandväg) (använd då
/query {chattare} – istället
/disconnect – Tvingar en direkt utloggning från IRC servern. Använd med motta.
/exit – tvingar mIRC att stänga ner eventuella öppna sessioner och avslutas.
/help {nyckelord} – öppnar mIRC hjälp och visar mera information om olika funktioner (på engelska)
/ignore [on|off|chattare|adress] – Ställer in ignorering på en chattare eller address eller på / av
/join {#kanal} – Får dig att gå med i en specificerad kanal.
/list [#string] [-min #] [-max #] – Visar alla kanaler som följer filterparametrarna (räcker normalt att man skriver /list, vill du dock bara se skandinaviska kanaler, som inte är fulla så skiver du /list #scand* -min 2 -max 40)
/log [on|off| – visar hurvida du loggar eller ej, eller slår på/av loggen i det aktiva fönstret
/me {händelse} – Skickar en speciell händelse till det aktiva chatfönstret: ex /me skriker |<10.28> * Nick skriker
/msg {chattare} {medelande} – skickar ett privat medelande till den användaren utan att öppna ett medelandefönster
/nick {nytt chattnamn} – Byter ditt smeknamn/chattnamn till vad du vill (max 12 tecken, inga mellanslag).
/notice {chattare} {medelande} – Skickar iväg ett ”notismedelande” till en bestämd chattare.
/onotice [#kanalnamn] {medelande} – Skickar den specificerade notisen till alla kanal-operatörer.
/omsg [#kanalnamn] {medelande} – Skickar ett medelande till alla kanaloperatörer
/part {#kanal} – Lämna den kanal du vill (vill du lämna den kanalen du chattar i skriver du bara /part
/partall – Hoppa ur alla kanaler!
/ping {chattare} – se /ctcp chattare ping :)
/query {chattare} [ev medelande] – Öppnar ett privat medelandefönster till en chattare.
/quit [anledning / sluttext] – Kopplar av dig från IRC, med ett frivilligt hejdåmedelande.
/server [servernamn] – Kopplar upp dig mot en specifik irc server (tex /server chat.scand.scoutlink.net)
/timestamp [on|off] – Ställer in om du vill ha tidsmarkering i vänsterhörnet i alla samtal eller ej
/uwho [chattare] – Öppnar ”info” fönstret för en specificerad chattare.

För mer kommandon kan du läsa denna engelska text eller skriva /help i mIRC.