Rapportera Jota-Joti Aktivitet

Här nedan kan du rapportera din Jota-Joti aktivitet.

Rapportformulär JOTA-JOTI

Att skapa sin egen JOTA-JOTI rapport via webben
 • Ange ÅÅÅÅ
 • Vem stod för arrangemanget, ange vilken Scoutkår eller Distrikt
 • Ange under vilket scoutdistrikt du eller kåren tillhör
 • Ange vem som var ansvarig för arrangemanget
 • Ange eventuell personligt anropssignal till kontaktperson, om det finns
 • Ange e-post om vi har några frågor
 • Ange postort där aktiviteten genomfördes
 • Ange den anropssignal som ni använde under aktiviteten JOTA
 • Ange vilket namn ni använde för chatrum på JOTI datorer
 • Ange hur många ni var totalt på aktiviteten
 • Här avses att lämna en rapport till WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts
 • Här avses att lämna en rapport till WOSM - World Organization of the Scout Movement.
 • Lista vilka personliga anropssignaler som var med på din aktivitet.
  Ange vilka olika tekniksätt ni använde. (flera val är möjligt)
  Ange vilka övriga olika tekniksätt ni använde. (flera val är möjligt)
  Fick scouter utan radiolicens vara med och prata i amatörradio? (second operator)
  Använde ni vid något tillfälle information från den internationella JOTA-JOTI sidan? (om ni använde JID-kod tex så kryssa Ja)
  Föranmälde ni er station på den internationella sidan? (http://jotajoti.info/)
  Använde ni vid något tillfälle information från den svenska JOTA-JOTI sidan?
 • Ange samtliga scoutkårer varifrån scouterna kom, både arrangerande och besökande
 • Lista vilka aktiviteter som fanns att tillgå hos Er (Tex JOTI-datorer, Kortvåg, VHF, UHF, Rävjakt, PMR osv)
 • Lista vilka länder som ni har haft kontakt med
 • Har du laddat upp din loggboken på nätet? Ange var vi kan hitta den. (tex http://www.hrdlog.net/...............
 • Har du laddat upp filmer/bilder eller annat material som du har upphovsrätt till. Om du anger var vi kan hitta informationen, så ger du tillåtelse till att vi kan använda den nationellt och internationell i våra rapporter. (tex Youtube, Facebook, Twitter, Flickr.com)
 • Här kan du lämna tips eller kommentarer i allmänhet om ditt arrangemang, max 200 tecken
 • Drop files here or
  Här kan du bifoga en fil med bilder/texter.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.