År 1957 firade det engelska scoutförbundet sin 50-årsdag med ett stort läger i Sutton, Cottonfield. En samling scoutledare som tillika var sändaramatörer hade med sig sina radioutrustningar och snart uppstod en tanke, ”varför inte samla världens scouter till ett gemensamt etermöte vid en viss tidpunkt på året?” Därmed var JOTA:n (Jamboree On The Air) skapad. Den första JOTA:n gick året därpå i maj månad och ansvarig för arrangemanget var Leslie Mitchell med anropssignalen G8BHK. Intresset för JOTA växte snabbt och efter några år blev det för mycket för en person att samordna och WOSM tog över organisationen. Kontakterna via amatörradio ger möjlighet till personliga internationella kontakter och har utvecklats sida vid sida med amatörradio och IT-teknik. Idag finns många fler sätt att komma i kontakt med varandra på, därför finns idag även JOTI (Jamboree on the Internet).