Rapporten skickas in online här.

Det är viktigt för Scouterna och för de internationella koordinatörer för JOTA-JOTI att alla som delta i arrangemanget skicka in en rapport om deras aktiviteter. Det är bra att tänka lite i förväg om hur och vad man ska rapportera, eftersom det blir enklare att skriva rapport om man har samlat in de relevanta data under resans gång. Vi vill gärna veta:

  • Kår och eventuella samverkansorganisation:
  • Namn och kontaktuppgifter för JOTA-JOTI ansvarig i kåren:
  • Plats där ni har genomfört JOTA-JOTI aktiviteter:
  • Anropssignal under JOTA:
  • Antal deltagande scouter under JOTA-JOTI:
  • Deltagande sändaramatörer med personlig signal:
  • Scoutkårer som besökt er:
  • Länder ni haft kontakt med (landsnamn):
  • Beskriv eventuella andra aktiviteter som ni har haft kört runt omkring:
  • Egen text om JOTA-helgen:

Bilder

Scouterna söker alltid bra bilder på våran verksamhet, för att dela hur fantastiskt vi är och därmed ska fler få uppleva scouting. Om du har bra bilder från er JOTA-JOTI aktiviteter, vill vi gärna få en kopia! Se till att alla som är med på bilden godkänna att de få vara med i Scouternas kommunikation.

Offentligt handling

Tänk också på att alla rapporter som skickas in kommer att sammanställas i en nationella rapport, som blir publicerade offentligt.